Villkor för SST tävlingar

Svensk Säkerhetstjänst AB tävlingspolicy. Senast uppdaterad 2021-11-17

Tävlingspolicy

1. Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress för att kunna kontaktas vid eventuella tävlingsvinster, få erbjudanden och nyhetsutskick samt ange telefonnummer i din profil, så att vi kan kontakta dig vid en eventuell vinst.

Man får max delta 1 gång per person och tävling.

Deltagande av anställda inom Svensk Säkerhetstjänst AB och företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i SSTs tävlingar.

2. Åldersgräns

Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns för att delta.

3. Priser
Man kan endast vinna ett pris per familj/hushåll och tävling. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar Svensk Säkerhetstjänst inte för extra kostnader i samband med vinsten.

Om inte SST har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 20 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är korrekta.

4. Ansvar för drift

SST är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, telefon, e-post eller brev.

5. Marknadsföring

Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att användas i marknadsföringssyfte på SST hemsida, företag inom koncernen eller annan annonsplats.

6. Jury

Juryn består av representanter från SST om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. SST ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

7. Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas utan förvarning.

Kontakta Svensk Säkerhetstjänst

Kontakta i första hand kundtjänsten för SST på e-post info@sst.se alt via telefon 042-38 58 50.

Postadress:
Svensk Säkerhetstjänst AB

Box 1394, 251 13 Helsingborg

Ändringar i Svensk Säkerhetstjänst tävlingspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av tävlingspolicy finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på sst.se och via e-post (ifall du har angivet e-post). När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.