GDPR

Vi har uppdaterat våra villkor med tydligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter har alltid varit viktiga för oss och i samband med att den nya allmänna dataskyddsförordningen från EU, GDPR, träder i kraft uppdaterar vi informationen i våra allmänna villkor enligt den nya förordningen.

GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL) och gör att du får mer insyn och kontroll över dina personuppgifter. Det ställs tydligare krav på hur företag och organisationer ska hantera och lagra dina personuppgifter. För dig som kund innebär det att du får stärkta rättigheter, t.ex. när det gäller rätt till information och tillgång till dina personuppgifter.

Du behöver inte göra något, men ta gärna del av den nya informationen via följande länk: https://www.datainspektionen.se/